ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Γίνονται δεκτές επιστροφές ή αλλαγή όλων των προϊόντων τα οποία βρίσκονται στην κατάσταση την οποία τα παραλάβατε, εκτός εποχιακών καθώς επίσης και ότι αφορά ιδιαίτερη παραγγελία,  υφάσματα και κορδέλες και κορδόνια  εντός 3 ημερών από την παραλαβή τους και αποδείξεως εγγράφως του οποιοδήποτε λάθους του οποίου ευθυνόμεθα εμείς, κατόπιν συνεννοήσεως  και τα οποία θα συνοδεύονται από παραστατικό επιστροφής .