ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Ο χρήστης με την αυτόματη εγγραφή του οφείλει και θεωρείται υπεύθυνος να διατηρήσει την μυστικότητα των στοιχείων τα οποία έχει παραθέσει στην εταιρεία μας, καθώς και την διαφύλαξη όλων αυτών από μη εξουσιοδοτημένα  άτομα από τον χρήστη.

Σε περίπτωση που ζητηθεί στον χρήστη να επαληθεύσει τα στοιχεία του (username & password)  και ηλεκτρονική διεύθυνση, να είναι διαθέσιμος ανά πάσα στιγμή.

Το ηλεκτρονικό μας κατάστημα διαφυλάττει  ως απόρρητα τα προσωπικά δεδομένα τα οποία μας έχετε παραθέσει με την εγγραφή σας ως μέλος, και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για την εκτέλεση των παραγγελιών σας.